Dječji vrtić "Zvončica"

Ravnateljica: Tea Šepić, prof. pedagogije
Tel: 051/504-131, 091/258 3770
Fax: 051/258-377
Adresa: Marinići 144
e-mail: dvzvoncica@gmail.com
Web stranice: https://djecjivrticzvoncica.hr/

 

U predškolskoj ustanovi Zvončica ( u daljnjem tekstu Vrtić) provode se organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, redoviti program njege, i socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu u trećoj godini života do polaska u školu.Predškolski se odgoj i obrazovanje, temeljen na humanističko- razvojnoj koncepciji, realizira u skladu s razvojnim osobinama i razvojnim potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i ostalim potrebama obitelji. 

radno vrijeme:  od 6:30 do 21:30 sati(moguće je organizirati dežurstvo od 06:00sati)

U okviru djelatnosti Vrtića organiziraju se i provode sljedeći programi:

• REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM 

- odvija se  u dvije smjene: -  od 6:30 do 16:30 sati.

                                            -  od 13:00 do 21:30 sati

• CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA- za djecu u godini prije polaska u školu(program se provodi kao dio redovitog odgojno-obrazovnog programa)

• PROGRAM  RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 

• KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

• PROGRAM   PREDŠKOLE(u sklopu redovitog programa)

DV Zvončica smješten je  nedaleko od centra Marinića, okružen je zelenim površinama gdje njegujemomediteransko bilje, voćke i sezonsko cvijeće. 

Prostori gdje djeca borave i kreiraju svoje igre prostiru se  na tri etaže.                                                                                                                                                                                                       

Tijekom pedagoške godine organiziramo posjete kazalištu, kinu , muzejima ; idemo na jednodnevne izlete te ljetovanja i zimovanja.

PODACI VEZANI ZA UPIS  U PEDAGOŠKU GODINU 2022.- 2023.

Vrijeme trajanja upisa: 2.05.2022. – 6.05.2022. godine. 

UPISUJEMO OD NAVRŠENE DRUGE GODINE ŽIVOTA SA USVOJENIM HIGIJENSKIM NAVIKAMA DO ŠESTE GODINE.