Pomoć i podrška starijim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga

Naziv projekta: "Pomoć i podrška starijim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga“;

Nositelj: Udruga umirovljenika Viškovo

Partner: Općina Viškovo

Trajanje projekta: 24 mjeseca (projekt je u postupku ocjenjivanja)

Predviđeno je 100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 1.984.261,16 kn;

O projektu: U sklopu projekta predviđena je uspostava socijalna usluga – Pomoć u kući usmjerena za osobe u dobi od 65 godina nadalje. Projekt predviđa uređenje prostora Udruge umirovljenika Viškovo s ciljem stvaranja ugodnog i funkcionalnog prostora u kojem će se za ciljanu skupinu organizirati pravno savjetovanje te psihosocijalna podrška te ostali zanimljivi kreativni, kulturni, edukacijski i rekreacijski sadržaji. Navedene aktivnosti će zasigurno doprinijeti prevenciji prerane institucionalizacije ciljane skupine.