Odluka o izmjeni i dopuni Odluke br.2 o odobravanju financijskih sredstva za provedbu programa/projekta iz područja kulture i ostalih društvenih područja u 2022. godini

Na temelju članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20 i 4/21) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15. i 7/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 24. svibnja 2022. godine donijela je slijedeću:  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke br.2 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i ostalih društvenih područja u 2022. godini