Odluka br.3 o odobravanju financijskih sredstva za provedbu programa/projekta iz područja kulture i ostalih društvenih područja u 2021. godini

Na temelju članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20 i 4/21) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15. i 7/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 27. listopada 2021. godine donijela je slijedeću:  Odluku br.3 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i ostalih društvenih područja u 2021. godini