Obavijest o odvozu spremnika za plastiku

U petak, 29. rujna 2023. godine prazniti će se žute kante za plastiku na F ruti.