Obavijest o javnoj raspravi za Plan upravljanja gospodarskom jedinicom "Podplanina"

Hrvatske Šume uputile su obavijest da je izrađen Program gospodarenja gospodarskom jedinicom "Potplanina" s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Dana 16. prosinca 2020. godine od 09.00 do 18.00 sati u prostorijama Šumarije Rijeka održat će se javna rasprava o podacima za Plan upravljanja gospodarskom jedinicom  "Potplanina".

Obavijest Hrvatskih šuma