Obavijest o izmjeri naselja Marinići

Obavještavamo vlasnike i korisnike stambenih i poslovnih objekata, odnosno prostora da će od ožujka 2022. godine stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za potrebe Općine Viškovo obavljati na području naselja Marinići terensku izmjeru objekata i prikupljati druge vezane podatke neovisno o prethodno izrađenim projektima legalizacije i nove katastarske izmjere. 

Terenska izmjera podrazumijeva geodetsko mjerenje objekata koje obuhvaća vanjski pregled, vanjsku izmjeru i fotografski snimak objekata, prikupljanje podataka o površini, katnosti, etažama, namjeni objekta, odnosno prostora i dijelova prostora (stambeni prostor, garaža, spremište, otvoreni prostor, poslovni prostor, zemljište koje se koristi u poslovne svrhe i sl.), godini izgradnje te podatke o vlasnicima / korisnicima objekata. Terenska izmjera objekata koristit će se za ažuriranje baze podataka Općine Viškovo, odnosno u svrhu usporedbe s postojećim evidencijama o objektima, vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. 

Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. ostavit obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama u svrhu daljnje komunikacije.

Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike objekata za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o objektima na području Općine Viškovo bude bolje i učinkovitije.

Za sve potrebne dodatne informacije, slobodno se obratite u Geodetski zavod Rijeka na telefon 051/401-435 ili 051/401-916, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.