Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2021./2022.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20. i 4/21.) i članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ br: 16/96, 20/98.) Općinska načelnica Općine Viškovo raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku godinu 2021./2022.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2021./2022.

Prijavni obrazac - učenici

Prijavni obrazac - studenti

Tablica za dokaz uvjeta prihoda

Natječajna dokumentacija za stipendiranje učenika  srednjih škola predaje se u zatvorenoj koverti  sa naznakom “ne otvarati - natječaj  za stipendiranje učenika“, i to:

- putem pošte na adresu Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo – zaključno sa danom 
  29. listopada 2021. godine ili

- ubacivanjem u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u pisarnicu Općine zaključno do 
 29. listopada 2021. godine do 13,30 sati.

Natječajna dokumentacija za stipendiranje studenata predaje se u zatvorenoj koverti  sa naznakom “ne otvarati -natječaj  za stipendiranje studenata“, i to: 

- putem pošte na adresu Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo – zaključno sa danom 
29. listopada 2021. godine ili

- ubacivanjem u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u pisarnicu Općine zaključno do 
29. listopada 2021. godine do 13,30 sati.

Nepravodobno prispjele i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na ovaj Natječaj, podnositelj prijave prima na znanje da je Općina Viškovo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.), obvezna objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima te je sukladno navedenom obvezna objaviti ime i prezime korisnika stipendije i visinu iznosa stipendije na web stranici Općine Viškovo.