Nacrt prijedloga Programa za mlade Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija je objavila Nacrt prijedloga Programa za mlade Primorsko-goranske županije –  savjetovanje sa zainteresiranom javnosti od 26.10. do 28.11.2021.

Pozivamo vas da aktivno sudjelujete u izradi Programa za mlade Primorsko goranske županije jer ćete tako izravno utjecati na javne politike za mlade.

Primjedbe se unose u za to predviđen obrazac na poveznici  https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnoscu/

Svi ključni dionici koji u svom djelokrugu rada provode programe za mlade te rade za i s mladima (ustanove, udruge, gospodarstvenici (poslodavci), a posebno mladi te članovi organiziranih oblika djelovanja mladih (udruge mladih i za mlade, članovi savjeta mladih, učeničkih vijeća, studentskih zborova, podmladaka političkih stranaka, inicijativa mladih) imaju priliku još jednom sagledati sve rezultate istraživanja i  i rezultate dosadašnjeg sudjelovanja u izradi programa u kojima su sudjelovali ili ne, te dati svoje primjedbe i sugestije.

Nakon analize primjedbi i sugestija, a u skladu sa zakonima i normativnim okvirom za izradu razvojnih strateških dokumenata te nadležnosti Županije, uvrstit će se one primjedbe i sugestije  koje nadopunjuju postojeći Program, za već predložene mjere za  3 prioritetna razvojna smjera  prema argumentiranim dokazima. Potrudite se argumentirati vaše stavove i referirati dokaze odnosno pouzdane izvore.  Tako ćemo pokazati koliko smo ozbiljni u namjeri da povećamo dobrobit mladih u PGŽ.