Općinska uprava - brojevi telefona i e-mail adrese

Općinska načelnica                            Sanja Udović, dipl.oec            +385 51 503 770
nacelnica@opcina-viskovo.hr
Zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić, dipl.iur +385 51 503 770
denis.mladenic@opcina-viskovo.hr