Općina Ernestinovo

Načelnik: Marijana Junušić
Adresa: V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo
Telefon: 031/ 270 226
e-mail: tajnica@ernestinovo.hr
Web:  www.ernestinovo.hr

Ernestinovo se nalazi 12 km južno od Osijeka na cesti Osijek  – Vinkovci. Susjedna mjesta su mu na sjeveru Antunovac, na jugu Laslovo, zapadno Ivanovac.

Stanovništvo:
1991. g. Ernestinovo je brojalo 1.495 stanovnika, a nakon Domovinskog rata (prema popisu 2001. g.) broji 1.005 st.; dakle 490 ljudi ili 30% manje.
Sjedište je Općine u kojoj je i Laslovo i Divoš.
 
Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, Općina Ernestinovo imala je 2.225 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:

    •    Divoš - 52
    •    Ernestinovo - 1.142
    •    Laslovo - 1.031