Matejna 2014.- programi održani u petak, 19. rujna 2014.

U sklopu višednevne proslave Blagdana Svetoga Mateja, u petak, 19. rujna 2014. godine, održani su slijedeći programi:

- Otvorenje male školske sportske dvorane
- Ženski košarkški turnir "Matejna 2014." - u organizaciji košarkaškog kluba "Viškovo"

- Smotra dječjih zborova i skupina u organizaciji Dječjih zborova "Halubajčići"i Zvona Viškova"
- Šahovska simultanka u organzaciji Šahovskog kluba "Viškovo"
- Svečani koncert ženskih pjevačkih zborova u organizaciji Ženskog pjevačkog zbora Marinići