Manifestacija "Put do zdravlja"

"Put do zdravlja" naziv  je događanja koje Općina Viškovo organizira 4. studenog od 10.00 do 12 sati na trgu ispred crkve sv. Mateja u Viškovu, a u sklopu kojeg će se građanima pružiti brojne korisne informacije o tome koliko je važno zdravo živjeti.
 
Zbog brzog tempa života, sve manje pažnje pridajemo na brigu o svom zdravlju. Zbog toga smo ovim događanjem željeli potaknuti naše mještane i sve posjetitelje na promišljanje o važnosti zdravog života.“ napomenula je Općinska načenica Sanja Udović.

Djelatnici Doma zdravlja PGŽ- patronaža Viškovo zainteresiranima će mjeriti krvni tlak i šećer, dok će Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ,  Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Dobrovoljni darivatelji krvi općine Viškovo i Udruga umirovljenika Viškovo predstaviti svoje programe te okupljenima pružiti informacije o važnosti brige za svoje zdravlje i zdravlje naših najdražih. U sklopu ovog događanja i dječji vrtići Viškovo, Zvončica i Loptica promovirat će zdrav život kroz prehranu, a dječji vrtić Maza kroz naglasak na važnost kretanja i fizičke aktivnosti. Također, predstaviti će se i Vitanova-dom za starije i nemoćne sa svojim uslugama i sadržajima za korisnike, a Ort ed protetika d.o.o. informirati će nas o proizvodima i uslugama iz svog djelokruga poslovanja. 
 
Smanjimo stres, brinimo o prehrani, budimo aktivni, dišimo, razmišljajmo pozitivno, smijmo se..da bi bili sretni!

Letak.pdf

Kada govorimo o zdravlju treba napomenuti kako Općina Viškovo zaista nastoji pokazati osvještenost i brinuti za svoje mještane, što pokazuje čitav niz uvedenih mjera.
 
Kao najnoviju mjeru možemo istaknuti da je osobama treće životne dobi s područja Viškova, Općina Viškovo pripremila program  dnevnog boravka za starije osobe. Cilj dnevnog boravka je omogućiti  starijim osobama privremeni boravak na sigurnom mjestu, u razdoblju dok su njihove obitelji na poslu ili imaju neodgodive obveze, a trebaju nečiju pomoć kod njege i skrbi. Za vrijeme korištenja dnevnog boravka, korisnicima će biti osigurana prehrana i  mjesto za odmor u ustanovama koje prema potrebi mogu pružiti  i medicinske usluge. Općina Viškovo sufinancirati će ukupno 30% cijene korištenja usluge dnevnog boravka.
 
Osim toga, starijim osobama s područja Viškova dostupna je i usluga gerontodomaćice. Riječ je o mjeri  Javni radovi - pomoć zajednici,  koju mogu koristiti jedinice lokalne samouprave. Putem gerontodomaćica pružaju se usluge: organizacije prehrane, kućnih poslova i uređenja okućnice, osobne higijene i osnovne zdravstvene skrbi, psihosocijalne podrške te posredovanja u ostvarivanju različitih prava. 
 
Dodatno, Općina Viškovo jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja već godinama svojim mještanima osigurava posudbu medicinskih pomagala. Osobe, mještani Općine Viškovo,  koje su zbog svojih zdravstvenih problema (posljedice moždanog udara, lom kostiju, operacije..) privremeno ili trajno, slabije ili potpuno nepokretne, mogu besplatno koristiti medicinska pomagala koja im olakšavaju obavljanje osnovnih životnih funkcija.
 
Za trudnice s područja Viškova svake godine, organiziraju se tečajevi, imajući u vidu da je zaštita zdravlja žena jedan od prioritetnih zadataka zdravstvene zaštite, a mjere za unapređenje i očuvanje njihovog zdravlja, osobito u fertilno doba, spadaju u preventivu visokog ranga. Glavni ciljevi tečaja su smanjiti tjeskobu i strahove trudnica te podučiti ih motoričkim i respiratornim vještinama kako bi se olakšao porod. 
 
Također, Općina Viškovo godinama financijski podržava rad Kluba liječenih alkoholičara Sv. Matej. Klub djeluje neprekidno od siječnja 2013. godine. Sastanci kluba održavaju se jednom tjedno, u prostoriji u vlasništvu Općine Viškovo, na parkiralištu Milihovo. Klub vode dvije psihoterapeutkinje, a rad kluba usmjeren je na pojedinačno i obiteljsko liječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji. 
 
Za naše najmlađe, uključili smo se u financiranje rada logopeda koji će raditi s djecom predškolskog uzrasta. Logoped se kao osoba edukacijsko rehabilitacijskog profila bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom s djecom i odraslima. Kao takav, logoped je u mogućnosti raditi s djecom  od najranije dobi, u kritičnom razdoblju razvoja djeteta.
 
Kao pomoć mladim roditeljima, s lošijim materijalnim mogućnostima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi, mještani sukladno imovinskom cenzusu ostvaruju pravo na besplatno korištenje prehrane i usluga Savjetovališta za prehranu dojenčadi.
 
Sve navedene mjere biti će predstavljene na manifestaciji „Put do zdravlja“, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže!