ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Viškovo obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka.
   
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon:  051/ 353 - 444
Web: www.cistoca-ri.hr
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
   

Komunalno društvo obavezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine na cijelom području Općine Viškovo te je dužno postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada (kontejnera) i održavati ih u ispravnom stanju.
Vlasnici svih građevina ili samo djelova građevina obvezni su svoj komunalni otpad odlagati u za to namijenjene kontejnere te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge KD Čistoća.
Vlasnici stambenih ili poslovnih prostora dužni su u roku od 30 dana, od dana stjecanja vlasništva nad nekretninom, o tome obavjestiti KD Čistoća.

Mjesta za postavljanje kontejnera na pojedinoj lokaciji određuje Komunalno društvo Čistoća uz prethodnu suglasnost Općine Viškovo. Nova lokacija i dodatni broj posuda uključuje se u Plan odvoza komunalnog otpada koji donosi KD Čistoća uz suglasnost Općine Viškovo.

Postoje dvije mogućnosti odvoza glomaznog komunalnog otpada za mještane Općine Viškovo:

  • Besplatni odvoz glomaznog otpada sa grajferom -  odvoz se vrši svakog petka u mjesecu. Program odvoza glomaznog otpada grajferom po mjesecima prikazan je u dokumentu u nastavku:
RASPORED GRAJFERA za 2017.pdf
  • Postava kontejnera od 5 m3 za glomazni otpad po zahtjevu mještana - postavljanje kontejnera na području Općine Viškovo izvodi se prema godišnjem programu odvoza glomaznog otpada izrađenom od strane KD Čistoća d.o.o. prikazanom u nastavku.
PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA-OPĆINA_VIŠKOVO 2017.pdf
Za sve potrebne informacije možete se obratiti komunalnom redaru Općine Viškovo na telefon 051/503-778 ili mobitel 098/240-960.