Održano javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije Jame Sovjak

U srijedu, 30. rujna 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja održano je javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije Jame Sovjak čija vrijednost investicije iznosi oko 50 milijuna Eura (uključen PDV). Radovi čiji se početak očekuje tijekom 2017. godine biti će financirani iz fondova Europske unije.
 
Rješavanje problema crne jame Sovjak na području Općine Viškovo već godinama tišti naše mještane, posebice one koji se nalaze u neposrednoj blizini crne jame. Općina Viškovo, kao jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi crna jama Sovjak, zalagati će se za  uvažavanje svih prijedloga koji imaju za cilj utjecati na poboljšanje kvalitete života" naglasila je Općinska načelnica Sanja Udović.
 
Nositelj zahvata sanacije jame Sovjak je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.   U dosadašnjem tijeku realizacije projekta nositelj zahvata Fond je sada izradio Studiju izvedivosti u sklopu koje su razmatrana varijantna rješenja,  izrađen  je  idejni projekt i Studija utjecaja na okoliš sanacije jame Sovjak, a koji je u sklopu javnog izlaganja bio predstavljen javnosti. Postupak procjene prihvatljivosti zahvata za okoliš provodi se u ranijoj fazi planiranja zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja te se na temelju studije izrađuje daljnja projektna dokumentacija.

Javna rasprava trajat će do 13. listopada ove godine, a javni uvid u studiju svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo u uredovno radno vrijeme.