Odluka o raspisivanju lokalnih izbora

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donijela :

Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike. 

Za dan provedbe izbora, određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021. godine.