Odluka o prodaji povodom 17. Halubajskog karnevala

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i Službene novine Općine Viškovo broj 3/14), a u svezi sa člankom 10. stavkom 2. alinejom 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. siječnja 2016. godine donosi: 

Odluku o prodaji povodom 17. Halubajskog karnevala.