Odluka o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA 976/01/23-01/07 URBROJ 2170-35-04/10-23-2) od 25. travnja 2023. godine, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. svibnja 2023. godine donijela je sljedeću

Odluku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini