Obavijest učenicima OŠ Sveti Matej o povratu besplatnih udžbenika

Obavještavamo sve učenike Osnovne škole „Sveti Matej“ - korisnike besplatnih udžbenika Općine Viškovo da će u periodu od 06. lipnja do 10. lipnja 2016.g. u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ biti organizirano vraćanje udžbenika koje su koristili u školskoj godini 2015/2016. udžbenici će se preuzimati od 9.00 do 13.00 sati i od 15.00 do 17.00 sati.

Molimo sve učenike da  pregledaju sve udžbenike. Udžbenici ne smiju biti oštećeni i to na način da isti me smiju biti pošarani, ne smiju biti poderani, ne smije im nedostajati niti jedna stranica. Ukoliko se primijete navedeni nedostaci, korisnici udžbenika će morati nadoknaditi iste kupovinom novih primjeraka. Ukoliko neki udžbenik/udžbenici budu oštećeni, preostali udžbenici se neće preuzimati, već će biti potrebno oštećeni udžbenik nadomjestiti.

Potrebno je vratiti sve udžbenike u kompletu, pojedinačno udžbenici neće biti preuzimani.