Obavijest o provedbi programa "Europa za građane" u Republici Hrvatskoj

S obzirom da je Vijeće EU-a prihvatilo Uredbu kojom se usvaja programa Europa za građane za razdoblje 2014.-2020., najavljujemo da su prvi rokovi za prijavu projektnih prijedloga u sklopu ovog programa 4. lipnja i 1. rujna 2014.

Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama Ureda za udruge, a u pripremi su i radionice za potencijalne prijavitelje.

   
Više:  Obavijest Ureda za udruge