OBAVIJEST O PRIJAVI NA NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2016. GODINU

Obavještavamo sve udruge, dosadašnje korisnike proračunskih sredstava Općine Viškovo te sve ostale udruge koje do sada nisu bile korisnici proračunskih sredstava Općine Viškovo, da će,  slijedom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15.) te Priručnika koji tumači Uredbu, Natječaj za financiranje javnih potreba u Općini Viškovo za 2016. godinu bit objavljen nakon donošenja Proračuna za 2016. godinu, što znači, najranije u mjesecu prosincu 2015. godine.
Sve nove informacije redovno će se  objavljivati na internetskim stranicama Općine Viškovo.