PIKADO KLUB „NEVERA“

Ovlaštena osoba: Jasmin Hodžić
Adresa: Marinići 9
Mob: 098/243096
e-mail: nevera@neveraviskovo.com
Web adrese: www.neveraviskovo.com