KARATE KLUB "NEVERA"

Ovlaštena osoba: Ervin Mohorovičić
Adresa: Marinići 40
E-mail: karatenevera@gmail.com
Telefon: 092 247 6235