JUDO KLUB KVARNER

Ovlaštena osoba: Dino Pašić
Adresa: Vozišće 13
Mob: 095/9007372
e-mail: judo.kvarner@gmail.com
Web stranice: www.judokvarner.com