BOĆARSKI KLUB „MARINIĆI“

Ovlaštena osoba: Valter Šebelja
Adresa: Marinići 21/3 
Mob: 098/1620733
e-mail: bkmarinici@gmail.com