KINOLOŠKA UDRUGA VIŠKOVO

Ovlaštena osoba: Željko Tibljaš

Adresa: Štefani 14, Marinići

Kontakt: 098/302276

e-mail: zeljkotibljas@hotmail.com