Katastarska izmjera na području katastarske Općine Marinići i Srdoči

Dana 9. rujna 2017. godine načelnica Općine Viškovo Sanja Udović i Mladen Pandža, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata pri Državnoj geodetskoj upravi, u društvu predstavnika izvođača radova direktora tvrtke Geoprojekt  d.d. Opatija Branka Manojlovića i Ljiljane Matišić, predstavnice područnog ureda za katastar Rijeka, otvorili su radove na katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči.
 
Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane i gospodarstvenike Općine Viškovo, posebice naselja Marinići  budući se izmjerom i usklađenjem stanja u prostoru planiraju ostvariti pozitivni učinci  uspostavom učinkovite zemljišne administracije koja će osigurati pravnu sigurnost, potaknuti i ubrzati usporene procese investicijskih ulaganja, poboljšati funkcioniranje tržišta nekretnina i realizaciju projekta mještana.
 
Trenutačno je na području Općine Viškovo naselje Marinići jedino preostalo kao područje na kojem katastarsko i gruntovno stanje nije ujednačeno, a katastarskom izmjerom obuhvatit će se površina od 294 ha i 1769 izgrađenih objekata.  Radovi na katastarskoj izmjeri temeljem prethodno provedenog postupka javne nabave povjereni su tvrtki Geoprojekt d.d. iz Opatije. 
 
Ukupna vrijednost radova  procjenjuje se na ukupno 2.200.000,00 kn, od čega 30 % financira  Državna geodetska uprava, a 70 % Općina Viškovo. Predviđeno trajanje ovog projekta je pet godina.
 
Dana 11. listopada 2017. godine, s početkom u 18:00 sati, u Domu Marinići održan je Zbor mještana na kojem su mještani dobili informacije o načinu obilježavanja katastarskih čestica, vremenu snimanja, radnom vremenu ureda tijekom cijelog vremena trajanja izmjere i svim drugim informacijama u vezi katastarske izmjere.
 
 
Sve informacije vezano za katastarsku izmjeru mještani mogu dobiti svakog radnog dana od 8:00-16:00 sati u Uredu za katastarsku izmjeru izvođača radova koji se nalazi u prizemlju Doma Marinići, pokraj knjižnice te na broju telefona 051/228-850 ili putem e-mail adrese izmjera@geoprojekt.com.
 
Sa terenskom izmjerom započelo se od sjevernog dijela zahvata (oko radne zone), prema planu mjerenja, koji se nalazi u nastavku. Avionsko snimanje iz zraka trebalo bi se obaviti do kraja mjeseca studenog 2017. godine.
 
Obuhvat zahvata
 
Plan obilježavanja
 
Upute vlasnicima zemljišta