Ugovori sklopljeni u 2013. godini - stanje na dan 31.12.2013. godine