Propisi koji uređuju pravo na pristup informacijama

 1. Zakon o pravu na pristup infomacijama
  ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka
  ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka
  ("Narodne novine" broj 79/07, 86/12)
 4. Zakon o medijima
  ("Narodne novine" broj 59/04, 84/11, 81/13)
 5. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
  ("Narodne novine" broj 83/14)
 6. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  (»Narodne novine«, broj 83/14)
 7. Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)