Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u postupku provedbe natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto “Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara te poslove civilne zaštite”, dana 26. listopada 2023. godine donosi

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu