Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti - viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo u Jedinstveni upravni odjel objavljuje 

Obavijest o vremenu održavaja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja 

Pravila i postupak prethodne provjere znanje i sposobnosti kandidata