Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti - viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje u Jedinstveni upravni odjel objavljuje 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata