Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registra, te poslove civilne zaštite

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registra, te poslove civilne zaštite objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinjama