Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- Višei stručni suradnik za izgradnju objekata

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za izgradnju objekata u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje sljedeću:

- Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

- Pravila i postupak prethodne provjere znanja