Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelja Odsjeka ureda načelnika u Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja