Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 1129/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika na radno mjesto višeg stručnog suradnika za izgradnju objekata u Jedinstveni upravi odjel, objavljuje 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata