Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broi 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel, objavljuje sljedeću: 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prehodne provjere znanja i sposobnosti