Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne movine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za izgradnju objekata u Jedinstveni upravni odjel objavljuju sljedeću 

Obavijest o vremenu održavanju intervjua kandidata/kandidatkinja