Javni natječaji Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara”

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor djelatnika Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” (Broj: 83/2023 od 17.10.2023. godine), a sukladno odredbi članka 22. Statuta javne ustanove u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“, (Broj: 1/2022 od dana 11. studenog 2022. godine), ravnatelj Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara”, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor djelatnika Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” :

1. Stručni suradnik za organizaciju i provođenje kulturnih i edukativnih programa (3 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za stručnog suradnika za organizaciju i provođenje kulturnih i edukativnih programa Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno završen najmanje sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), u području društvenih ili humanističkih znanosti

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) znanje najmanje dva strana jezika od kojih jedan mora biti engleski jezik, u govoru i pismu

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

2. Administrator (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za administratora Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno završen najmanje sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), u području društvenih znanosti, smjer ekonomija

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) aktivno znanje jednog stranog jezika

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

3. Tehničara za održavanje (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za tehničara za održavanje Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, tehničkog ili informatičkog smjera

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) položen ispit za zaštitu od požara

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije

f) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

4. Domara (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za domara Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju, tehničkog smjera

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) položen ispit za voditelja kotlovnice

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije

f) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

5. Domaćica (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za domaćicu Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema/završena osnovna škola

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.