Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Savjetnik za izgradnju objekata javne i društ. namjene, kom. infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/23 , 8/23 i 11/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte

Podaci uz natječaj

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti