Ugostiteljstvo i turizam

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama moguća je:

  • na područjima naselja
  • u izdvojenom građevinskom području izvan naselja za ugostiteljsko turističku djelatnost T-1/ Ronjgi

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama u izdvojenom građevinskom području za izdvojene namjene provodi se posrednom provedbom, temeljem odredbi ovog Plana.
Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama u građevinskim područjima naselja provodi se neposrednom i posrednom provedbom temeljem odredbi ovog Plana.
U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za ugostiteljsko turističku djelatnost ne planira se stambena gradnja.