UPRAVA GROBLJA

Grobna naknada za dodjelu grobnih mjesta (plaća se jednokratno kod dodjele):

 

     
Vrsta grobnog mjesta: Opis: Ukupno naknada
Grobno mjesto u zemlji - dvostruko Grobni okvir u zemlji 1.792,00 eura 
Jednostruka niša Jedno mjesto za lijes 2.058,00 eura 
Dvostruka niša Dva mjesta za lijes 2.655,00 eura
Četverostruka niša Četiri mjesta za lijes 4.248,00 eura 
Pretinac za urnu Jedna urna 664,00 eura 
     

 

   
Više: Odluka o visini grobnih naknada
   
Kontakt: 051/503-778
  098/240-960
  komunalni.redar@opcina-viskovo.hr