PLINOFIKACIJA

Koncesionar za plinofikaciju na području Općine Viškovo je poduzeće Energo d.o.o., koje je ujedno koncesionar za cijelu Primorsko-goransku županiju.
 
Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/ 353 006
e-mail: info@energo.hr
Dežurna služba: 051/ 343 122
   
Značenje termina “plinofikacija“ u ovome projektu podrazumijeva izgradnju plinskog sustava za opskrbu plinom, te opskrbu prirodnim plinom potrošača široke potrošnje. Prirodni plin se crpi iz bušotina u zemlji (te ga neki zovu i zemni plin).
 
Sve potrebne informacije o priključenju na plinsku mrežu prirodnog plina možete pročitati na web stranicama Energa (link na web stranicu).

 

Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na plinski distribucijski sustav.pdf