Zavičajna kuća Zvončara

Općina Viškovo prepoznala je važnost kulturnog turizma u kojem vidi mogućnost razvoja svoga turističkog potencijala. Kao direktni rezultat implementacije plana razvoja turizma, odlučeno je krenuti u realizaciju projekta Zavičajne kuće Zvončara, od kojeg se očekuju mnogi pozitivni efekti na povećanje prepoznatljivosti Viškova kao interesantne turističke destinacije.
Može se zaključiti da sličnh projekata u Hrvatskoj ima jako malo, obzirom na bogato kulturno-povijesno nasljeđe.


Lockacija Zavičajne kuće
smještena je unutar športsko-rekreacijske zone Halubjan, koja prema DPU-u ukupno iznosi 17,2 ha. Površina građevne čestice namijenjene za Kuću iznosi 3.100 m2, a vodi se pod društvenom namjenom s mogučnošću smještaja ugostiteljsko-turističke namjene (T) i trgovačke namjene (K). U okviru cjelokupne zone Halubjan, u planu je izgradnja sportsko-rekreativnih sadržaja koji će uz zatvorene objekte tipa dvorane za tenis, bazenskog kompleksa i trgovačkih programa, imati i vjžbališta na otvorenom, parkirališta i sl.
Lokacija se nalazi na izoliranom mjestu, na laganoj padini s koje se, s jedne strane, pruža pogled na dva nogometna igrališta u neposrednoj blizini, a s druge strane, na Kastav i obližnje brežuljke te u neposrednoj blizini županijske ceste (Rijeka-Klana-Rupa). 

Realizacijom projekta Zavičajna kuća zvončara želi se postići sljedeće:

  • Matični objekt zvončarima i drugim kulturno-umjetničkim udrugama koje su aktivne na  podruĉju Općine, sa prostorima za njihove potrebe (uprava društava, društvene prostorije, ekonomati za odlaganje rekvizita i sl.
  • Muzejski postav, kako bi se na jednom mjestu izložila i adekvatno prezentirala građa vezana za zvonĉare i njihovu tradiciju
  • Mogućnost održavanja radionica, predavanja, seminara i drugih događanja vezanih i nevezanih uz zvončare i ostale udruge
  • Uključivanje posjetitelja u programe i razvoj aktivnog kulturnog turizma
  • Objekt mora interaktivno i proaktivno promicati doživljaj koji se bazira na kulturno-umjetniĉkoj i gastronomskoj baštini kraja, na naĉin da posluje profitabilno.
 
IDEJNA STUDIJA.pdf