Interpretacijski centar Ivan Matetić Ronjgov

Interpretacijski centri su specijalizirane institucije čija je osnovna svrha komuniciranje značaja određenog nasljeđa. Danas takvi centri dobivaju sve veću ulogu u edukativnim programima, kako obaveznim tako i onim za u slobodno vrijeme.

Interpretacijski centar je zabavno-edukativnog karaktera i pomaže posjetiteljima da osvijeste, shvate i nauče povijest i značajke određene tematike.

Spomen dom u Ronjgima – Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" pruža mogućnost upoznavanja sa životom Ivana Matetića Ronjgova kroz izloženu zbirku i glazbene zapise. Međutim, prostorija koja služi kao izložbeni prostor prilično je skučena i neadekvatna za veće grupe posjetitelja. Prostor pa tako ni sadržaj ne pruža nikakvu mogućnost interakcije niti stvaranja doživljaja života Ivana Matetića Ronjgova već na pasivan način izlaže pojedine segmente njegova stvaranja.
Ovaj projekt ima za cilj osposobiti Spomen dom u Ronjgima u objekt koji slijedi moderne koncepte komunicirajući i jačajući povijesni značaj i vrijednost Ivana Matetića Ronjgova.
 

Projektnim programom predviđena je izgradnja nove bine, prostorija uz binu i uredenje okoliša Spomen doma Ronjgi, nadstrešnice, te rekonstrukciju postojećeg sanitarnog čvora, na k.č. 3450 k.o. Marčelji. Projektnim programom izmjene i dopune lokacijske dozvole predviđena je izgradnja turističke info točke.

 
IDEJNI PROJEKT - izmjene i dopune.pdf