EU projekt Dostojanstvena starost u vlastitom domu - socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka"

U Opatiji je jučer održana početna press konferencija EU projekta „Dostojanstvena starost u vlastitom domu – socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka“ u kojem je nositelj Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a partner Općina Viškovo. Ukupna vrijednost projekta je 1.987.142,26 kuna i u cijelosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt će trajati 2 godine. U kratkim crtama, projekt će djelomično ublažiti problem nedostatka kvalitetnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga jer će se osobama starijim od 65 godina i osobama s invaliditetom na području Urbane aglomeracije Rijeka omogućiti potrebna skrb i njega u vlastitom domu što će svakako smanjiti broj korisnika institucionalne skrbi.

„Naziv ovog projekta je Dostojanstvena starost u vlastitom domu – socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka i sam njegov naziv govori o dodanoj vrijednosti koju će omogućiti Općina Viškovo i Gradsko društvo Crvenog križa Opatija kroz realizaciju ovog projekta. Bit ovog projekta je da kao društvo počnemo rješavati probleme kategorije zajednice čiji su se problemi inače rješavali kroz institucije. Drago mi je što ćemo našim starijim sumještanima omogućiti da u vlastitom domu realiziraju sve što mogu te da nemaju potrebu za smještajem u domovima za starije. U Viškovu ćemo nastaviti sa zapošljavanjem gerontodomaćica te tako i ubuduće pružati brigu i skrb za osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom. Još jedna vrijednost projekta je posudionica medicinske opreme koju Viškovo ima već 15 godina pa ćemo kroz ovaj projekt nadopuniti naš fond opreme i nabaviti dodatne količine medicinskih kreveta, anatomskih madraca, invalidskih kolica i slične opreme koja će se koristiti bez naknade“, istaknula je općinska načelnica Sanja Udović.

Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Opatija Roberto Žigulić rekao je kako pet riječi iz naziva ovog projekta čini bitnu sintagmu i svojevrsnu srž naših društvenih problema, a odnosi se na korisnike koji su životom i radom zaslužili imati dostojanstvenu starost.

„Bit ovog projekta je da se smanji institucionalizacija starijih osoba i osoba s invaliditetom te da im se omogući da u svojoj starijoj dobi dostojanstveno žive u svojim domovima. Osim pomoći u kući i obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, korisnicima će se podići razina socijalizacije kroz komunikaciju i druženje kako se ne bi osjećali usamljeno. Kroz projekt ćemo nabaviti i određenu količinu medicinske opreme te vozilo s kojim će dostavljač koji će se zaposliti dostavljati opremu korisnicima. Zaposlit će se i voditelj te koordinator projekta.“, istaknula je u ime projektnih timova obaju partnera voditeljica Odsjeka ureda načelnika Općine Viškovo Irena Gauš.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Opatija Đana Pahor istaknula je kako se od članica Urbane aglomeracije Rijeka uključila Opatija pa će se kroz ovaj projekt nastaviti pružati usluga gerontodomaćica koje su dosad bile zaposlene kroz projekt Zaželi.

„Naše gerontodomaćice nastavit će pružati pomoć dosadašnjim korisnicima, a broj ljudi o kojima skrbimo ćemo i proširiti. Ovaj projekt ne bi bio moguće uspjšeno prijaviti bez kvalitetnog partnera poput Općine Viškovo koja je dosad provela puno EU projekata i spremno se prihvatila rada na projektnoj prijavi“, izjavila je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Opatija Đana Pahor.