Dječje igralište Srokov kal

   
Lokacija igrališta