Arhiva Službenih novina PGŽ - 2007. godina

Broj 49., 21. prosinac 2007. 
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
- Odluka o o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
 
Broj 45., 07. prosinac 2007.
- Zajednički plan radnih mjesta (2008.-2010.)
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2008. godini
- Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2008. godini
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
- Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu, PDF
- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2009. i 2010. godinu,  PDF
 
Broj 44., 30. studeni 2007.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju
- 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
- 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
- 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
- 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu, PDF
 
Broj 41., 09. studeni 2007.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi
 
Broj 30., 03. kolovoz 2007.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, PDF
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2006./2007. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
- Odluka o Detaljnom planu uređenja područja osnovne škole
- Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela zone Halubjan
- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu, PDF
- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
 
Broj 29., 26. srpanj 2007.
- Pravilnik o iskaznici komunalnog redara
 
Broj 23., 12. lipanj 2007.
- Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Viškovo
- Odluka o komunalnom redu
- Odluka o komunalnom redarstvu
- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
- Odluka o groblju
 
Broj 20., 18. svibanj 2007. 
Odluka o radno vremenu Općinske uprave Općine Viškovo
 
Broj 19., 11. svibanj 2007.
- Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Viškovo
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana zamjenika predsjednika Odbora za  kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje
 
Broj 14., 05. travanj 2007.
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF
- 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
 
Broj 2., 26. siječanj 2007.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i par Milihovo
- Odluka o dodjeli koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja poslova prijevoza pokojnika