Arhiva Službenih novina PGŽ - 2004. godina

Broj 40., 14. prosinac 2004. 
- Proračun Općine Viškovo za 2005. godinu
- Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od prosinca 2004. godine do prosinca 2008. godine
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne iinfrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine
- Plan razvojnih programa- Investicije od 2005-2007.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
- Odluka o dodjeli koncesije za komunalne djelatnosti obavljanja poslova prijevoza pokojnika
- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2006. i 2007. godinu, PDF
 
Broj 35., 12. studeni 2004.
Odluka o visini spomeničke rente
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Viškovo
- II. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu, PDF
 
Broj 32., 01. listopad 2004.
- Zaključak
- Zaključak
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2004. godinu
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suranju Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
- Odluka o određivanju službenika za informiranje
- Odluka o obveznom korištenju komunalnih usluga održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o imenovanju ravnatelja Javne Ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Viškovo
 
Broj 26., 30. srpanj 2004.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu u razdoblju od 01. siječnja  do 30. lipnja 2004. godine
- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2003/2004. O.Š. Sveti Matej Viškovo
- Odluka o imenovanju članova i zamjenika Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
 
Broj 22., 02. srpanj 2004.
Odluka o izmjenama i dopunama dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za prostor Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine do listopada 2004. godine
- Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Odluka o postavljanju biste Ivana Matetića Ronjgova u Parku Viškovo
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu
- Odluka o Detaljnom planu uređenja zone doma za starije i nemoćne osobe
- Aneks procjene ugroženosti i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu, PDF
 
Broj 20., 11. lipanj 2004.
- Odluka o osnivanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstanih prometnica na području Općine Viškovo tijekom 2004. godine
- Odluka o izboru izvoditelja radova za dodjelu koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja radova na crpljenju, odvozu i zbrinjavanju fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
- Odluka o izboru članova Vijeća mjesnog odbora
- Odluka o davanju imena i postavljanju spomen ploče na zgradu Doma kulture u Viškovu, Vozišće kbr. 3
- Ispravak Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viškovo za 2003.godinu, PDF
 
Broj 15., 30. travanj 2004.
- Odluka o postavljanju spomen ploće na zgradu broj 31 u Viškovu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanjui održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela radne zone RZ-5 u Marčeljima
- Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo 
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF
 
Broj 10., 25. ožujak 2004. 
Odluka o prethodnoj suglasnosti na 5. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
- IV. Izmjena i dopuna dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine do listopada 2004. godine
 
Broj 5., 6. veljača 2004.
- Program izgradnje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo tijekom 2004. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo
- Program godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2004. godine