2. Privremena Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine (KLASA: 351-02/21-01/06, URBROJ: 2170-09-07/04-21-2 od 30. ožujka 2021. godine, dalje u tekstu: Javni poziv), Općinska načelnica Općine Viškovo donosi

2. Privremenu Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine

Druga faza preuzimanja kompostera za kućno kompostiranje počela je 27. svibnja i odnosi se na podnositelje zahtjeva koji su zaprimljeni od 27. travnja 2021. godine do 24. svibnja 2021. godine i ostvarili su pravo na dodjelu kompostera. Rok za preuzimanje kompostera je 13. lipnja 2021. godine.

Obavještavamo mještane da Općina još uvijek ima na raspolaganju određenu količinu kompostera pa se mještani koji su se prijavili na Javni poziv za iskaz interesa mole da obavezno popune Zahtjev za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje. Zahtjev i tekst Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici https://opcina-viskovo.hr/pocetna/javni-poziv-za-dodjelu-kompostera-za-kucno-kompostiranje-tijekom-2021-godine